Title: Proměna Státnosti - Případ Palestiny
Other Titles: Transformation of Statehood - Palestine Case Study
Authors: Pintova, Petra
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22824
Keywords: suverenita;státnost;palestina;izrael;oop
Keywords in different language: sovereignty;statehood;palestine;israel;plo
Abstract: Cílem této práce je analyzovat proměnu státnosti Palestiny. Zkoumané období je od roku 1947 do roku 2015. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část se zaměřuje na čtyři základní prvky moderního státu - území, obyvatelstvo, vnitřní a vnější suverenita a aplikuje je na případ Palestiny. V empirické části práce se zaměřuji na vývoj Palestiny od Britského mandátu Palestina až do roku 2015, aby má práce byla co nejaktuálnější.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze the transformation of Palestine's statehood towards obtaining the status of a sovereign state from 1947 to 2015. I have chosen one research question: How has been the Palestine' s statehood transforming in the period 1947-2015? The thesis is divided into two parts. In the theoretical part I discuss a sovereign state and its attributes, and the empirical part is focused on the development of Palestinian statehood and whether or not it is able to fulfil the conditions to be recognised as a sovereign state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pintova.pdfPlný text práce879,24 kBAdobe PDFView/Open
Pintova BP_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Pintova_BP_MVBAS_opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Pintova.pdfPrůběh obhajoby práce289,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.