Title: Analogie univerzitního a rodinného života v románu Zadie Smithové O kráse (On Beauty)
Other Titles: An analogy between a family and university life in Zadie Smith's novel 'On Beauty'
Authors: Švecová, Dominika
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22833
Keywords: zadie smithová;analogie;o kráse;david lodge;e. m. forster;kingsley amis
Keywords in different language: zadie smith;analogy;on beauty;david lodge;e. m. forster;kingsley amis
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analogii univerzitního a rodinného života v románu Zadie Smithové O kráse. Práce se zabývá životem Zadie Smithové a tím, jak ji ovlivňuje při psaní knih. Cílem této práce je určit rozdíly a podobenství mezi univerzitním a rodinným životem v románu O kráse. Práce se též zabývá podobenstvími románu O kráse s dalšími díly britské literatury.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the analogy between university and family life in the novel On Beauty by Zadie Smith. The thesis also deals with life of Zadie Smith and how it is affecting the way she is writing her books. The aim of this thesis is to find the similarities and differences between university and family life in the novel On beauty. This thesis also describes the similarities of the book On beauty with other books from british literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Dominika Svecova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Svecova_ved.pdfPosudek vedoucího práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Svecova_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Svecova.pdfPrůběh obhajoby práce310,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.