Title: Případová studie Senegambijské konfederace z hlediska federalismu
Other Titles: The Senegambian Confederation in Terms of Federalism - Case Study
Authors: Parker, Emanuel
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22836
Keywords: senegambijská konfederace;federalismus;konfederace;případová studie
Keywords in different language: senegambia confederation;federalism;confederation;case study
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou Senegambijské konfederace z hlediska federalismu. Cílem práce bylo představit principy fungování Senegambijské konfederace a důvody jejího rozpadu. Senegambijská konfederace byla politickým útvarem existujícím mezi léty 1982 až 1989. V teoretické části práce jsme představili odborné přístupy k vymezení fenoménů federalismu a konfederace. V praktické části jsme výše zmíněné přístupy aplikovali na konkrétní případ Senegambijské konfederace. Představili jsme historické okolnosti formování této konfederace a motivace jejího vzniku. Nakonec jsme zhodnotili důvody rozpadu Senegambijské konfederace. Na rozpadu konfederace se větší či menší měrou podílelo mnoho sporných bodů mezi Senegalem a Gambií.
Abstract in different language: The following bachelor´s thesis focuses on the topic of the Senegambia Confederation in terms of federalism. The main goal of the thesis is to analyze the structure and functions of the confederation and evaluate the reasons for its collapse. The Senegambia Confederation was a structure which existed between the years 1982 and 1989. In the theoretical part of the thesis, we introduced some academic approaches to the study of federalism and confederation in general. In the practical part, we applied the approaches to the case of the Senegambia Confederation. We introduced the historical circumstances of the formation of the confederation and then described the motivation both countries had to form it. Finally, we evaluated the reasons for the collapse of the confederation. There were several disputes between the both countries which led to the break-up of the confederation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Emanuel Parker.pdfPlný text práce592,86 kBAdobe PDFView/Open
Parker_VED.pdfPosudek vedoucího práce128,65 kBAdobe PDFView/Open
Parker-OPO-MV-BAS-Sanc.pdfPosudek oponenta práce124,21 kBAdobe PDFView/Open
Parker.pdfPrůběh obhajoby práce288,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.