Title: Flower children of fortune: the Idealism of Hippie Culture in the 1960s and Today.
Other Titles: Flower children of fortune: the Idealism of Hippie Culture in the 1960s and Today.
Authors: Phuong, Thuy DOAN
Advisor: Franklin David Eugene, B. A.
Referee: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22868
Keywords: šedesátá léta;hudba;counterculture;underground;rock;beat;hippies.
Keywords in different language: sixties;music;counterculture;underground;rock;beat;hippies.
Abstract: Tématem této bakalářské práce je analýza role hudby, především rockové a beat hudby během vzpoury a sociální transformace v rámci hnutí Counterculture během šedesátých let v USA a Evropy. Objasní se odpověd na otázku, proč byla právě hudba vybrána jako jedním z hlavních nástrojů v boji proti sociálním kovencím a jak se společnost a hudba navzájem ovlivnovaly během této vzpoury kulturních hodnot. Organizační struktura Undergroundového hudebního života nám přiblíží osobnosti a události, které změnily historii šedesátých let 20. století.
Abstract in different language: The goal of this Bachelor's Thesis is to analyse the role of music, namely Rock and Beat music in the social transformation thanks to the Counterculture movement during the 1960s in the USA and Europe. The Thesis describes the reason, why music was selected as one of the main art forms used for protesting and fighting against social conventions and how did the society and music effect each other. The work also focuses on the organizational structure within the Counterculture music world to point out important personalities and events, which had significant impact on the history of the Sixties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final version Thesis Thuy Doan.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Doan Phuong - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce519,45 kBAdobe PDFView/Open
Doan Phuong - oponent.pdfPosudek oponenta práce605,04 kBAdobe PDFView/Open
Doan Phuong - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce352,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.