Title: Translation from the Field of Irish Culture Connected with Information about Irish Folk Dances
Other Titles: Translation from the Field of Irish Culture Connected with Information about Irish Folk Dances
Authors: Fuchsová, Lenka
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22879
Keywords: překlad;irské tance;irské taneční kostýmy;historie;analýza textu;glosář
Keywords in different language: translation;irish dancing;irish dancing costumes;history;text analysis;glossary
Abstract: Práce se zabývá překladem z oblasti irské kultury. Předmětem překladu je kniha Irish Dancing costumes od Johna Cullinana z roku1996. Kniha se věnuje historickému vývoji kostýmů irských tanců. Proto je práce doplněna o historické pozadí irských tanců a o informace o irských tancích samotných. Dále se práce věnuje teorii překladu odborných textů. Její součástí je také analýza přeloženého textu a glosář slov spojených s oděvní tématikou.
Abstract in different language: The thesis concerns with translation from the field of the Irish culture. The subject of the translation is the book Irish Dancing costumes by John Cullinane from 1996. The book is dedicated to the historical development of Irish dancing costumes. That is why the thesis contains the historical background of Irish dances and information about Irish dances themselves. Further, the thesis focuses on the translation of technical texts, the part of which is also the analysis of translated text and the glossary of words connected to the garment industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lenka_Fuchsova.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
Fuchsova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce591,01 kBAdobe PDFView/Open
Fuchsova - oponent.pdfPosudek oponenta práce699,37 kBAdobe PDFView/Open
Fuchsova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce272,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.