Title: Návrh řízení jednofázového aktivního filtru proudového typu
Other Titles: Controller design of single-phase shunt active power filter
Authors: Pedál, Pavel
Advisor: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Referee: Blahník Vojtěch, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22896
Keywords: aktivní filtr proudového typu;jednofázová varianta filtru;delta řízení;hysterezní řízení;řízení založení na pulzně šířkové modulaci;matlab;simulink
Keywords in different language: active current filter;one phase variant of active filter;delta control;hysteresis control;pulse width control;matlab;simulink
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení jednofázového aktivního filtru proudového typu. V úvodu této práce je popsána problematika nízkofrekvenčního rušení a kvality odběru energie. Dále je uveden přehled kompenzačních zařízení a aktivních filtrů. Následuje simulace v programu Matlab a jeho prostředí Simulink pro různé metody řízení, kde je prezentováno vytvořené řídicí schéma spolu s výsledky ze simulace. V další části je praktická realizace řízení na laboratorním DSP, změna řídicího schématu pro použité DSP a jsou zde prezentovány výsledky získané měřením.
Abstract in different language: The diploma theses presents the principle of the active filter current type. In the introduction of this theses is presented problematic of low frequency interference and quality power consumption. Below is an overview of compensation devices and active filters. After there is the simulation in program Matlab and his environment Simulink for different control methods, where is presented created control diagram with the results of the simulation. Next part is focused on the practical realization with laboratory DSP, the change of control diagram for use in DSP and presentation of the measured results
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pedal.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
067153_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,24 kBAdobe PDFView/Open
067153_oponent.pdfPosudek oponenta práce443,94 kBAdobe PDFView/Open
067153_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.