Title: Návrh synchronního motoru s permanentními magnety pro pohon elektromobilu
Other Titles: Design of an Automotive PMSM Drive
Authors: Krajánek, Vladimír
Advisor: Hruška Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Horníková Lucie, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22898
Keywords: synchronní motor s permanentními magnety (pmsm);povrchově uložené permanentní magnety;ndfeb;vnější rotor;elektromobil;hybridní automobil;toyota prius;femm;autocad
Keywords in different language: synchronous motor with permanenent magnets (pmsm);surface mounted permanent magnets;ndfeb;outer rotor;electric car;hybrid car;toyota prius;femm;autocad
Abstract: Diplomová práce se zabývá základními principy funkce synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM), popisuje jednotlivé druhy konstrukce PMSM, dále se zaměřuje na jednotlivé typy hybridních pohonů a okrajově se věnuje popisu hybridních automobilů a elektromobilů. Hlavním bodem projektu je elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety v náboji kola. Pro návrh byly použity neodymové magnety (NdFeB). Ověření vypočítaných hodnot bylo provedeno metodou konečných prvků v programu FEMM.
Abstract in different language: The masters´s thesis deals with basic principles of synchronous permanent magnet motor (PMSM), describes the different types of PMSM construction, it focuses on the different types of hybrid drives and marginally deals with the description of hybrid cars and electric vehicles. The main point of the project is the electromagnetic design of a synchronous motor with permanent magnets in the wheel hub. For the design were used Neodymium magnets (NdFeB). Verification of the calculated values was carried out by finite element method in FEMM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Vladimir Krajanek.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
067155_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,37 kBAdobe PDFView/Open
067155_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,43 kBAdobe PDFView/Open
067155_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.