Title: Simulace proudového modulárního měniče
Other Titles: Simulation of modular current-source converter
Authors: Rybová, Kristýna
Advisor: Janda Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Glasberger Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22900
Keywords: proudový modulární měnič;víceúrovňový měnič;proudová buňka;simulace;simulink;plecs;hvdc;level-shifted pwm;phase-shifted pwm
Keywords in different language: current-source modular multilevel converter;multilevel converter;inductor cell simulation;simulink;plecs;hvdc;level-shifted pwm;phase-shifted pwm
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou proudového modulárního měniče a jeho využitelnosti v HVDC systémech. Teoretická část se věnuje obecnému popisu proudového modulárního měniče, kde je využito topologické analogie s modulárním měničem napěťového typu, a možnostem jeho řízení jako tradičního víceúrovňového měniče. Praktická část je věnována tvorbě simulačních modelů proudového modulárního měniče a jeho částí pro ověření teoretických předpokladů a použitelnosti aplikovaných typů řízení. Tato část navíc obsahuje kapitolu ověřující teoretické předpoklady experimentálním měřením na sestaveném laboratorním prototypu.
Abstract in different language: This thesis deals with problematic of current-source modular multilevel converter and its possibility to be used in HVDC systems. In the theoretical part, the basic proposal of current source MMC based on topological analogy with voltage source MMC is described and the usability of traditional voltage source MMC modulation techniques is discussed. The practical part deals with the simulation models of current-source modular multilevel converter and its parts in order to confirm the theoretical supposal and the applied modulation methods suitability. Moreover, there is a chapter confirming the theoretical supposal by measurement after constructing one half-bridge-cell phase of the converter in this part of thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kristyna_Rybova_Simulace_proudoveho_modularniho_menice.pdfPlný text práce6,21 MBAdobe PDFView/Open
067157_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,24 kBAdobe PDFView/Open
067157_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,04 kBAdobe PDFView/Open
067157_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.