Title: Tvorba aplikace pro hodnocení pracovišť pomocí ergonomických analýz
Other Titles: Creation of an application for workplace evaluation with the help of ergonomic analyses
Authors: Bohatová, Kateřina
Advisor: Šimon, Michal
Referee: Sekulová, Kateřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2291
Keywords: ergonomie;ergonomické metody;aplikace;Rula;Owas;NIOSH;Kim;Snook & Ciriello;checklist;Nordic Quest
Keywords in different language: ergonomics;ergonomic methods;applications;Rula;Owas;NIOSH;Kim;Snook & Ciriello;checklist;Nordic quest
Abstract: Diplomová práce seznamuje s vybranými ergonomickými metodami a na jejich základě je cílem vytvořit aplikaci pomocí programu MS Excel. Aplikace slouží k hodnocení pracovišť pomocí vybraných ergonomických analýz. Funkčnost vytvořené aplikace je ověřena v reálných podmínkách.
Abstract in different language: This thesis introduces selected ergonomic methods and on the basis of the objectiveis to create an application using MS Excel. Applications serves for the assessment of selected workplaces using ergonomic analysis. Functionality of created application is verified in real conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Bohatova.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFView/Open
Bohatova_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce490 kBAdobe PDFView/Open
Bohatova_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce662,41 kBAdobe PDFView/Open
Bohatova_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce403,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.