Název: Tvorba aplikace pro hodnocení pracovišť pomocí ergonomických analýz
Další názvy: Creation of an application for workplace evaluation with the help of ergonomic analyses
Autoři: Bohatová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Oponent: Sekulová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2291
Klíčová slova: ergonomie;ergonomické metody;aplikace;Rula;Owas;NIOSH;Kim;Snook & Ciriello;checklist;Nordic Quest
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;ergonomic methods;applications;Rula;Owas;NIOSH;Kim;Snook & Ciriello;checklist;Nordic quest
Abstrakt: Diplomová práce seznamuje s vybranými ergonomickými metodami a na jejich základě je cílem vytvořit aplikaci pomocí programu MS Excel. Aplikace slouží k hodnocení pracovišť pomocí vybraných ergonomických analýz. Funkčnost vytvořené aplikace je ověřena v reálných podmínkách.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis introduces selected ergonomic methods and on the basis of the objectiveis to create an application using MS Excel. Applications serves for the assessment of selected workplaces using ergonomic analysis. Functionality of created application is verified in real conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPV) / Theses (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Bohatova.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohatova_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce490 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohatova_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce662,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohatova_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce403,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2291

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.