Název: Možnosti využití moderních ergonomických měřidel
Další názvy: Possibilities of modern ergonomic gauges utilization
Autoři: Toušová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Oponent: Görner, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2292
Klíčová slova: ergonomie;ergonomická měřidla;ergonomické metody;ergoFET;svalové zatížení;přetížení končetin;pracovní polohy
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;ergonomic gauges;ergonomic methods;muscle load;overload limbs;working position;ergoFET
Abstrakt: Diplomová práce seznamuje s ergonomickým měřidlem ergoFET společnosti Hoogan Health Industries a jeho praktickým využitím. Cílem je seznámit se s normativními předpisy platnými v ČR. Provést měření v reálných podmínkách a pak porovnat s normami v platném znění.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis introduces ergonomic device ergoFET from Hoogan Health Industries Company and its practical use. The aim is to become familiar with the normative regulations that are valid in the Czech Republic. To perform measurements in real conditions and then compare them with the standards as amended.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tousova_Eva_DP_Moderni vyuziti modernich ergonom.meridel_final.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tousova_posudek_v 001.pdfPosudek vedoucího práce485,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tousova_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tousova_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce447,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.