Title: Přípravek pro měření dynamických charakteristik diod
Other Titles: Equipment for diode dynamic parameters measurement
Authors: Rubáš, Ladislav
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Čengery Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22920
Keywords: dioda;doba zotavení;kapacita pn přechodu;relaxační generátor;měřící přípravek
Keywords in different language: diode;reverse recovery time;capacity of pn junction;relaxation generator;measuring device
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením přípravku pro měření dynamických charakteristik diod. Jedná se o přípravek, na kterém se bude měřit doba zotavení vytipovaných diod. Teoretická část práce se napřed zabývá popisem PN přechodu a jeho vlastnostmi. Následně je v práci popis základních typů diod včetně jejich vlastností. V praktické části se práce zabývá detailním návrhem všech funkčních bloků, ze kterých je přípravek zkonstruován. V závěru práce jsou pak zhodnoceny naměřené hodnoty funkčního prototypu přípravku a je navrhnuto nové zadání měřící úlohy pro studenty.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the equipment for diode dynamic parameters measurement. Diploma thesis is focused on design of the device for diodes recovery time measurement. The theoretical part describes the PN junction and its properties. Then the work follows a description of the basic types of diodes, after that describes their properties. The practical part deals with the detailed design of all functional blocks. The final part contains an evaluation of the measured results a new measurement task for students is designed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RUBAS_Ladislav_DP.pdfPlný text práce10,65 MBAdobe PDFView/Open
067098_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,56 kBAdobe PDFView/Open
067098_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,23 kBAdobe PDFView/Open
Rubas_OB.jpgPrůběh obhajoby práce117,01 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.