Title: Účinnost chladících systémů transformátorů přenosové soustavy
Other Titles: Efficienty of Cooling System of Power Transmission Transfomers
Authors: Harman, Dominik
Advisor: Mentlík Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22930
Keywords: přenosová soustava;transformátor;chlazení transformátoru;řízení chlazení transformátoru;chladicí systémy transformátoru
Keywords in different language: transmission system;transformer;transformer cooling;transformer cooling control;transformer cooling systems
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá chladicími systémy transformátorů přenosové soustavy České republiky. Popisuje transformátor, jeho izolační systém a faktory související se životností izolačních systémů. Jelikož nárůst teploty uvnitř stroje výrazně ovlivňuje i jeho životnost vzniká potřeba teplo, vzniklé důsledkem ztrát, odvádět od izolovaných částí a transformátory účinně chladit. Součástí této práce je porovnání chladicích systémů od různých výrobců osazených na transformátorech pracujících v sítích přenosové soustavy.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with cooling systems of the transformers operated in the transmission system of the Czech Republic. It describes a transformer, transformer's insulation system and factors related to insulation system life. Insulation life is greatly affected by the temperature rise inside the transformer. Temperature rise is mostly caused by the losses and it is necessary to efficiently cool the transformer. A part of this thesis is comparison of the cooling systems from different manufacturers mounted on the transformers operating in transmission system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_harman_dominik.pdfPlný text práce7,39 MBAdobe PDFView/Open
067111_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,68 kBAdobe PDFView/Open
067111_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,24 kBAdobe PDFView/Open
Harman_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce108,55 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.