Title: Technicko-ekonomická analýza pasivního domu
Other Titles: Technical and economic analysis of the passive house
Authors: Jirovský, Jan
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Martínek Zbyněk, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22935
Keywords: pasivní domy;vzduchotěsnost;tepelné ztráty;větrání s rekuperací tepla;energetická náročnost;průkaz energetické náročnosti budov;součinitel prostupu tepla;infračervená termografie;elektromagnetické záření;ekonomická analýza
Keywords in different language: passive houses;air tightness;heat losses;ventilation with heat recovery;energy intensity;energy performance certificate of buildings;heat transfer coefficient;infrared thermography;electromagnetic radiation;economical analysis
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na technickou a ekonomickou analýzu pasivního domu. V práci jsou obsaženy základní informace popisující problematiku pasivního domu. Práce obsahuje popis skutečného pasivního domu včetně jeho analýzy formou návrhu průkazu energetické náročnosti a termovizní diagnostiky. Součástí práce je vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy a protokol z infračervené termografie. V závěru práce je provedeno porovnání provozních nákladů analyzovaného pasivního domu a provozních nákladů vypočtených na základě průkazu energetické náročnosti.
Abstract in different language: The submitted master thesis is focused on the technical and economical analysis of passive house. The thesis includes basic information's describing issues of passive house. The thesis contains a description of the real passive house including its technical analysis in the form of an energy performance certificate and infrared thermography. The thesis contains processed proposal of an energy performance certificate and protocol from infrared thermography. Finally, the thesis compares actual operating costs of analyzed passive house and operating costs which have been calculated from energy performance certificate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2016 TISK_revize_final_version_reference_TISK_OK.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
067222_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,91 kBAdobe PDFView/Open
067222_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,86 kBAdobe PDFView/Open
Jirovsky_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce108,87 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.