Title: Návrh tokem přepínaného stroje s permanentními magnety
Other Titles: The design of the flux switching permanent magnet machine
Authors: Nepraš, Jiří
Advisor: Světlík Pavel, Ing.
Referee: Hruška Karel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22947
Keywords: troje s permanentními magnety;tokem spínané stroje s permanentními magnety;stroje s permanentními magnety ve statoru;permanentní magnety;femm;solidworks.
Keywords in different language: machines with permanent magnets;flux switching machines with permanent magnet machines with permanent magnets in the stator;the permanent magnets;femm;solidworks.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tokem spínané stroje s permanentními magnety FSPM. V úvodu práce jsou popisovány permanentní magnety, jejich fyzikální podstata, materiály používané pro výrobu permanentních magnetů a jejich charakteristické vlastnosti. V následující kapitole je popsáno zařazení FSPM strojů, jejich vznik a princip jejich činnosti. Dále je popisován základní postup návrhu FSPM stroje, nejdříve jako obecné stanovení postupu a základních rovnic, následně je popisován konkrétní návrh FSPM stroje s rozložením pólů 12/14. Pro navržený stroj je vytvořen 3D a 2D model, na základě 2D modelu je provedena simulace rozložení magnetické indukce v programu FEMM, a také simulace průběhu indukovaného napětí a momentu stroje. Hlavní simulované parametry jsou porovnány s parametry stroje se stejným statorem a deseti-pólovým rotorem.
Abstract in different language: Submitted master thesis thesis is focused on flux-switching permanent magnet machine - FSPM. In the introduction of the thesis describes permanent magnets, the physical nature, materials used for the manufacture of permanent magnets and their characteristics. The next chapter there is the inclusion of FSPM machine, their origin and operation principle described. It is also described the basic design methodology of FSPM machine, first as a general determination of process and the basic equations, consequently concrete FSPM machine proposal with the pole layout 12/14. For the proposed machine 2D and 3D models are formed; simulation of magnetic induction distribution in FEMM, and simulation of the Induced-back electromotive force and torque of the machine is performed on the basis of the 2D model. Main simulated parameters are compared with parameters of the machine with the same stator and ten-pole rotor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nepras_Jiri_E13N0010k.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFView/Open
062540_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,17 kBAdobe PDFView/Open
062540_oponent.pdfPosudek oponenta práce420,76 kBAdobe PDFView/Open
062540_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce325,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.