Title: Aplikace elektrického parního vyvíječe v soustavě CZT
Other Titles: Application of an electric steam generator in DH
Authors: Florián, Miroslav
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Holý Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22957
Keywords: centralizované zásobování teplem;cena;elektrárna poříčí ii;elektřina;elektrický parní vyvíječ;energetika;kotel;spotřeba tepla;teplárna;teplárenství;teplo;trh;účinnost
Keywords in different language: district heating;price;the poříčí ii power stations;elektricity;electric steam generator;energetics;boiler;heat consumption;heating plant;heating industry;heat;market;efficiency
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na Aplikaci elektrického parního vyvíječe v soustavě CZT. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V první kapitole je popis teplárenství a popis problematiky výroby a rozvodu tepla. Ve druhé kapitole jsou popsány aktuální tržní podmínky k využití elektřiny při výrobě tepla v soustavě CZT, trh s elektřinou, současný stav elektroenergetiky a předpokládaný vývoj do budoucnosti. Ve třetí kapitole je popis Elektrárny Poříčí II, její parametry a parametry tepelné sítě z této elektrárny napájené. Ve čtvrté kapitole jsou provedeny výpočty účinnosti přeměny energie na bloku 50 MW Elektrárny Poříčí II ve čtyřech různých provozních situacích. Pátá kapitola pojednává o samotném návrhu parního vyvíječe v prostředí Elektrárny Poříčí II. Poslední šestá kapitola se zabývá ekonomickým zhodnocením provozu Elektrárny Poříčí II při běžném provozu a při provozu s parním elektrickým vyvíječem.
Abstract in different language: This thesis is focused on application of an electric steam generator in DH. The work is split to six main chapters. In first chapter is description of heating industry and description of heat generation and distribution problems. In the second chapter are described current market conditions, to use electricity for heat production in DH, market with electricity, current condition of electrical power engineering and presumed development to the future. In the third chapter is description of the Poříčí II Power Station, its parameters and parameters of thermal network powered from this power station. In the fourth chapter are made calculations of efficiency of energy conversion at 50 MW block on the Poříčí II Power Station in four different operational situations. The fifth chapter deals about design of steam generator around the Poříčí II Power Station itself. The last sixth chapter deals with the economic evaluation of operation the Poříčí II Power Station at ordinary working and at working of the electric steam generator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2016_Florian_E14N0004K.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFView/Open
066891_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,17 kBAdobe PDFView/Open
066891_oponent.pdfPosudek oponenta práce303 kBAdobe PDFView/Open
066891_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce276,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.