Title: Diagnostika měřicích systémů nepřímého fakturačního měření
Other Titles: Evaluation of uncertainty in nonconventional measurements on power systems
Authors: Polívka, Pavel
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Krutina Aleš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22959
Keywords: měřicí systém;statický elektroměr;polopřímé měření;nepřímé měření;diagnostika nepřímých měřicích systémů;vektorový diagram.
Keywords in different language: measuring system;static meter;instrument transformer;transformer measuring;diagnostic of transformers metering systems;vector diagrams.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na diagnostiku měřicího obvodu systémů nepřímého fakturačního měření elektrické energie. Uvádí přehled, specifikaci a základní principy měřicích systémů instalovaných v distribučních soustavách nn, vn, vvn. Popisuje možnosti diagnostických funkcí statických elektroměrů. Hlavní část se věnuje diagnostickému procesu a jeho optimalizaci. Na základě výpočtu a analýzy poruchových stavů definuje parametry pro vyhodnocení plošné i lokální on-line diagnostiky.
Abstract in different language: The thesis is focused on the diagnostics of measurement systems of indirect billing electricity metering. Features an overview, specifications and basic principles of measuring systems installed in distribution systems for low, high and very high voltage. It describes possibilities diagnostic functions of static electricity meters. The main part is devoted to the diagnostic process and its optimization. Based on the calculation and analysis of fault conditions defines the parameters for evaluating the surface and local on-line diagnostics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Diagnostika mericich systemu neprimeho fakturacniho mereni Polivka E14N0025.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
066893_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,43 kBAdobe PDFView/Open
066893_oponent.pdfPosudek oponenta práce532,12 kBAdobe PDFView/Open
066893_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.