Název: Komunikační strategie Fakulty strojní ZČU v Plzni
Další názvy: Communication strategy of Faculty of Mechanical Engineering of University of West Bohemia in Pilsen
Autoři: Kocík, Václav
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Oponent: Kudrna, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2296
Klíčová slova: Fakulta strojní Západočeské univerzity;komunikační strategie;vnější komunikace fakulty;Interní komunikace;krizová komunikace;sociální sítě;virální marketing
Klíčová slova v dalším jazyce: Faculty of mechanical engineering University of West Bohemia;communication strategy;external communication;internal communication;crisis communication;social networks;viral marketing
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá Komunikační strategií a s ní souvisejícími metodami. Je rozdělena na část teoretickou, kde uvádí čtenáře do dané problematiky a na část praktickou, kde jednotlivé metody analyzuje v praktickém vyţití. Výstupem je příloha s výukovým nástrojem ve formě prezentace, která naučí uţivatele jednotlivé druhy řešení této problematiky. Cílem je, aby tato práce dala Fakultě strojní schopnost správného zadání a samostatného pokračování při budování vlastní komunikační strategie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the Communication strategy and related methods. It is divided into the theoretical and practical part. In theoretical part introduces the reader into given problematic. The practical part is devoted to analysis of used methods in practical applications. The output of the work is an attachment with educational tool, in the form of a presentation, which should teach user various solutions of this problem. The aim is to give the Faculty of Mechanical engineering ability to specify and develop suitable communication strategy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_KOCIK.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocik_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce479,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocik_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce858,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kocik_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce522,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.