Title: Úprava napájení areálu Přátelství elektrickou energií
Other Titles: Arrangement of the electric Energy Feeding of the Areal Friendship
Authors: Machala, Lubomír
Advisor: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Referee: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22971
Keywords: distribuční soustava;transformátorová stanice;kompenzace účiníku;dimenzování napájecího vedení;dimenzování vodičů;kabelové vedení;venkovní vedení
Keywords in different language: distribution system;transformer station;power-factor correction;sizing of power lines;cable sizing;cable line;overhead lines
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení úpravy napájení elektrickou energií průmyslového areálu. Je zde řešen postup návrhu napájecího transformátoru, přípojného napájecího vedení. Dále pak dimenzování stávajících a nových elektrických odboček z nových nízkonapěťových rozvoden, včetně kontroly jednotlivých jistících prvků. U transformátorových stanic je ještě řešena centrální kompenzace účiníků. V závěru práce se zabývám provedením přípojného napájecího vedení z napájecí stanice, které je kombinací venkovního a kabelového vedení.
Abstract in different language: Submitted master thesis is focused on a solution for adjustments regarding supplying of industrial areas with power. It deals with the procedure of designing a power inductor, the connecting power lines. And furthermore with dimensioning of already existing and new electrical branches and new low-voltage substations including a check of each protection element. Transformer stations also deal with central power correction. In the ending of the work I focus on an execution of connecting power line from power station which is a combination of outdoor and cable lines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E14N0019KTisk.pdfPlný text práce5,21 MBAdobe PDFView/Open
066911_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,59 kBAdobe PDFView/Open
066911_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,86 kBAdobe PDFView/Open
066911_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.