Title: Vyšetření vlivu vzduchové mezery při kontrole izolace rotoru za provozu stroje
Other Titles: Impact of the air gap to rotor insulation check under machine operation
Authors: Lábadi, Jiří
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kindl Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22973
Keywords: synchronní generátor;rotor s vyniklými póly;mezizávitová izolace;mezizávitový zkrat;měřící cívka;femm;lua skript;indukované napětí;magnetický indukční tok
Keywords in different language: synchronous generator;rotor with salient poles;turn insulation;short-turn;measuring coil;femm;lua script;induced voltage
Abstract: Tato diplomová práce popisuje vliv vzduchové mezery při kontrolách izolace rotoru hydrogenerátoru na přítomnost mezizávitových zkratů za provozu stroje. Jsou zde popsány způsoby měření mezizávitových zkratů v budícím vinutí rotorů synchronních generátorů za provozu stroje, jejich průběh a vyhodnocení. Dále je vypracován model řezu stroje s vyjádřenými póly, který je použit pro výpočet magnetického toku ve vzduchové mezeře metodou konečných prvků v programu FEMM. Ze simulovaných dat je stanovena závislost průběhu magnetického toku na velikosti vzduchové mezery. V závěru práce jsou diskutovány výsledky naměřených a simulovaných dat pro různé velikosti vzduchové mezery.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to determine the impact of variability of the air gap above individual poles of the rotor of the synchronous machine. At first the diagnostic method of measuring intertuns short on generator in operation is described. The waveform and evaluating is described too. Next the model of magnetic circuit is made to calculating of magnetic flux in the air gap by FEMM software. The waveform of induced voltage is calculated from magnetic flux. Finally the result of thesis are discuss.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JL.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
066913_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,3 kBAdobe PDFView/Open
066913_oponent.pdfPosudek oponenta práce395,59 kBAdobe PDFView/Open
066913_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce246,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.