Title: Analýza vlastností elektroizolačního materiálu na bázi sklo-slída-epoxid modifikovaného pomocí netkaných nanovláken
Other Titles: Analysis of properties of electrical insulating material based on glass-mica-epoxy modified by nonwoven nanofibers
Authors: Neškodný, Martin
Advisor: Polanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22976
Keywords: nanovlákna;aplikace nanovláken;elektrostatické zvlákňování;vnitřní rezistivita
Keywords in different language: nanofibers;applications nanofibers;elektrospinning;volume resistivity
Abstract: Cílem této diplomové práce je analyzovat vlastnosti elektroizolačního materiálu na bázi sklo-slída-epoxid modifikovaného pomocí netkaných nanovláken. V řešení bylo použito metody měření vnitřní rezistivity, která je popsána v normě ČSN IEC 93. V práci je porovnám klasický elektroizolační materiál s modifikovaným elektroizolačním materiálem. Hlavním výsledkem je vliv modifikace elektroizolačního materiálu na velikost vnitřní rezistivity.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze the properties of electrical insulating materials based on mica glass-epoxy-modified using nonwoven nanofibers. The solution was used method of measuring the resistivity, which is described in the standard IEC 93. The paper will compare classical electrical insulating materials with modified electrical insulating material. The main result is the effect of modification of electrical insulating material on the size of the volume resistivity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce6,29 MBAdobe PDFView/Open
066994_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,11 kBAdobe PDFView/Open
066994_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,8 kBAdobe PDFView/Open
066994_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce268,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.