Název: Návrh uspořádání logistického systému
Další názvy: The design of logistic system
Autoři: Kamaryt, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Oponent: Strachota, Svatopluk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2298
Klíčová slova: podniková logistika;lean management;JIT;skladování;manipulace;zásoby;milk run;kanban;Witte-Automotive;vícektriteriální hodnocení;layout
Klíčová slova v dalším jazyce: enterprise logistic;lean management;JIT;storage;transporting;supplies;milk run;kanban;multicriteria evaluation;layout;Witte-Automotive
Abstrakt: Cílem diplomové práce je návrh uspořádání logistického systému ve firmě Witte ? Automotive. Práce je rozdělena na teoretická východiska v oblasti skladování, analýzu současného stavu skladování ve Witte Automotive, možnosti zlepšení současného stavu, kritéria a omezující podmínky návrhu variant, návrh variant zlepšení, hodnocení a výběr varianty, podrobný popis zvolené varianty, definování zásad pro efektivní provoz skladu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of the theses is the logistic system design in Witte Automotive in Nejdek. The theses is devided in to the theoretical backgrounds, current state analysis in Witte Automotive, the key indicators of the logistic system option selection, the logistic system option description comparison and evaluation. There is a chosen option full description and the final layout principles in the end of the theses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPV) / Theses (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
tkamaryt_DP_20_5_2012.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kamaryt_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce514,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kamaryt_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kamaryt_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce483,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2298

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.