Title: Indukční ohřev nanovrstev
Other Titles: Induction heating of nanolayers
Authors: Dušek, Milan
Advisor: Rot David, Ing. Ph.D.
Referee: Jiřinec Stanislav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22980
Keywords: indukční ohřev;poyntingův vektor;vektorový potenciál;sdílení tepla;hloubka vniku;podélné elektromagnetické pole;příčné elektromagnetické pole;joulovy ztráty;nanovrstvy;ansys.
Keywords in different language: induction heating;poynting vector;vector potential;heat transfer;depth of penetration;longitudinal electromagnetic field;transverse electromagnetic field;joule losses;nanolayers;ansys.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na porovnání indukčního ohřevu nanovrstev působením podélného a příčného elektromagnetického pole. Porovnání je provedeno na základě vzniku Joulových ztrát a teploty v nanovrstvě v závislosti na frekvenci. Závěr práce je věnován verifikaci numerického modelu s měřením reálného modelu. Numerické modely jsou řešeny v simulačním softwaru ANSYS 17.0 Elektromagnetics a Workbench.
Abstract in different language: The presented master thesis is focus on compares induction heating of nanolayers in the longitudinal and transverse electromagnetic field. The comparison is focused on the Joule losses and temperature nanolayers depending on the frequency. The conclusion is devoted to verification of numerical model with measurements of real model. Numerical models are designed in simulation software ANSYS 17.0 Elektromagnetics a Workbench.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Milan_Dusek.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
066999_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,26 kBAdobe PDFView/Open
066999_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,08 kBAdobe PDFView/Open
066999_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce260,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.