Title: Interpretace testů impulzním napětím
Other Titles: Interpretation of Impulse Tests
Authors: Novotný, Ondřej
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22981
Keywords: impulzní napětí;atmosférický impulz;rázový generátor;prostorový náboj;ionizace;elektrická pevnost;koeficient nehomogenity;elektrické pole.
Keywords in different language: impulse voltage;lightning impulse;impulse generator;space charge;ionization;electrical strength;coefficient of inhomogeneity;electric field.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na reprodukovatelnost testů impulzním napětím. Zabývá se základními principy výstavby elektrického výboje v nehomogenním poli a faktory ovlivňujícími chování izolačního média při výbojové činnosti. Následně jsou v diplomové práci rozebrány statistické metody použité k vyhodnocení výbojové činnosti. Dále práce objasňuje princip výstavby napěťových impulzů pomocí rázového generátoru. Součástí práce je také experimentálně provedený výzkum zaměřující se na obtížně interpretovatelné testy impulzním napětím za použití statistických nástrojů k jejich vyhodnocení.
Abstract in different language: This study is focused on the reproducibility of the test impulse voltage. It deals with the basic principles of construction of an electrical discharge in an inhomogeneous field and the factors influencing the behavior of the insulating medium during discharge activity. Subsequently, the thesis analyzed the statistical methods used to evaluate the discharge activity. The work also illustrates the principle construction of voltage impulses through the impulse voltage generator. The paper also carried an experimental research focusing on the difficult to interpret impulse voltage tests using statistical tools to evaluate them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interpretace testu impulznim napetim.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFView/Open
067000_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,1 kBAdobe PDFView/Open
067000_oponent.pdfPosudek oponenta práce427,06 kBAdobe PDFView/Open
067000_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce271,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.