Title: Návrhy opatření vedoucí ke snížení dosažitelného výkonu teplárny v době nízkých, nebo záporných cen elektřiny
Other Titles: The arrangements for reduction of attainable capacity in thermal power station at the time of low or even negative prices of elektricity
Authors: Pabian, Štěpán
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22987
Keywords: záporné ceny;elektřina;teplárna;výroba;výkon;snížení výkonu;dosažitelný výkon
Keywords in different language: negative prices;electricity;heating plant;production;performance;power reduction;achievable performance
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh opatření vedoucí ke snížení dosažitelného výkonu teplárny v době nízkých, nebo záporných cen elektřiny. V první části této diplomové práce je popsána obecně teorie problematiky provozu tepláren. Je zde popsáno teplárenství a jeho vývoj, princip tepláren a jejich jednotlivá technologická zařízení. Dále jsou formou teorie popsány způsoby snižování výkonu tepláren v závislosti na jejich technologických možnostech. V praktické části jsou vypočteny provozní parametry teplárny a elektrárenských bloků typu 200 MW a jsou porovnány mezi sebou. Jako poslední bod je výpočet návrhu akumulace v teplárně.
Abstract in different language: This master thesis is focused on the design measures to reduce the maximum power of thermal power plant in times of low or negative electricity prices. In the first part of this thesis is described the theory of thermal power plants. There is described heating industry and its development, the principle of heating plants and their individual technological equipment. Further form of theory describes ways of reducing power of the heating plants depending on their technological possibilities. In the practical part are calculated operating parameters of the heating plant and 200 MW power plant blocks and are compared with each other. At the end is the calculation of the draft accumulation at the plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Stepan Pabian.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
067006_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce294,12 kBAdobe PDFView/Open
067006_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce361,38 kBAdobe PDFView/Open
067006_oponent.pdfPosudek oponenta práce565,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.