Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartínek Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKučera, Libor
dc.contributor.refereeMüllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-1
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:42Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:42Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier67008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22989
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku elektrické pevnosti v závislosti na tlaku, druhu plynu a vzdálenosti mezi elektrodami. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji vznik nosičů elektrického náboje, výboje v homogenním a nehomogenním poli. Praktická část je zaměřena na porovnání elektrické pevnosti syntetického a atmosférického vzduchu v závislosti na tlaku plynu a vzdálenosti elektrod v silně nehomogenním poli.cs
dc.format73 s. (92 775 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnehomogenní polecs
dc.subjectpřeskokové napětícs
dc.subjectzapalovací napětí korónycs
dc.subjectkorónacs
dc.subjectvzdálenost mezi elektrodamics
dc.subjectsložení plynucs
dc.subjectvýboje v plynechcs
dc.titlePorovnání napěťové pevnosti syntetického a atmosférického vzduchu v nehomogenním polics
dc.title.alternativeComparison of synthetic and atmospheric air voltage strength in an inhomogeneous fielden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted diploma thesis is focused on the problematic of electric strength depending on the pressure, type of gas and the distance between electrodes. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I describe the formation of electrical charge carriers and dischargers in the homogeneous and inhomogeneous fields, while the practical part is directed at the comparison between electric strength of synthetic and atmospheric air depending on the gas pressure and between the distances of electrodes in strongly inhomogeneous field.en
dc.subject.translatedinhomogeneous fielden
dc.subject.translatedbreakdown voltageen
dc.subject.translatedinception voltage of coronaen
dc.subject.translatedcoronaen
dc.subject.translateddistance between electrodesen
dc.subject.translatedgas compositionen
dc.subject.translatedgas dischargesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kucera_2016.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
067008_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,36 kBAdobe PDFView/Open
067008_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,34 kBAdobe PDFView/Open
067008_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce242,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.