Title: Porovnání napěťové pevnosti syntetického a atmosférického vzduchu v nehomogenním poli
Other Titles: Comparison of synthetic and atmospheric air voltage strength in an inhomogeneous field
Authors: Kučera, Libor
Advisor: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22989
Keywords: nehomogenní pole;přeskokové napětí;zapalovací napětí koróny;koróna;vzdálenost mezi elektrodami;složení plynu;výboje v plynech
Keywords in different language: inhomogeneous field;breakdown voltage;inception voltage of corona;corona;distance between electrodes;gas composition;gas discharges
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku elektrické pevnosti v závislosti na tlaku, druhu plynu a vzdálenosti mezi elektrodami. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji vznik nosičů elektrického náboje, výboje v homogenním a nehomogenním poli. Praktická část je zaměřena na porovnání elektrické pevnosti syntetického a atmosférického vzduchu v závislosti na tlaku plynu a vzdálenosti elektrod v silně nehomogenním poli.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is focused on the problematic of electric strength depending on the pressure, type of gas and the distance between electrodes. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I describe the formation of electrical charge carriers and dischargers in the homogeneous and inhomogeneous fields, while the practical part is directed at the comparison between electric strength of synthetic and atmospheric air depending on the gas pressure and between the distances of electrodes in strongly inhomogeneous field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kucera_2016.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
067008_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,36 kBAdobe PDFView/Open
067008_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,34 kBAdobe PDFView/Open
067008_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce242,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.