Title: Přednosti elektrotepelných technologií
Other Titles: Advantages of contemporary electrothermal technologies
Authors: Bezděk, Tomáš
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Jiřinec Stanislav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22991
Keywords: technologické teplo;indukční ohřev;porovnání;studený kelímek;vysokoteplotní tavení;perspektiva
Keywords in different language: technological heat;induction heating;comparison;cold crucible;high temperature melting;perspective
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektrotepelné technologie a vznik technologického tepla přeměnou elektrické energie. Jsou zde přehledně a stručně popsány jednotlivé metody ohřevů od klasických až po moderní. Na konci druhé kapitoly je řešen příklad na ohřev válcové vsázky. Dále je zde z různých hledisek provedeno porovnání zdrojů technologického tepla. Část práce je věnována technologii studeného kelímku a vysokoteplotnímu tavení elektricky vodivých i nevodivých materiálů. Na závěr práce je provedena úvaha o perspektivě elektrotepelných technologií s přihlédnutím k hospodárnosti, účelnosti a efektivitě.
Abstract in different language: This dissertation is focused on electrothermal technology and generation of technological heat by conversion of electrical energy. Very clearly and briefly are described heating methods from classical to modern. At the end of the second chapter is solved induction heating of cylindrical material. Sources of technological heat are compared from different aspects. One section of the work is devoted to the technology of cold crucible. There is described melting of conductive and non-conductive materials with high temperature of melting. Consideration about perspective of electrothermal technology with regard to economy, efficiency and effectiveness is performed at the end of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prednosti elektrotepelnych technologii.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
067010_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,43 kBAdobe PDFView/Open
067010_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,34 kBAdobe PDFView/Open
067010_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce302,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.