Title: Návrh fotovoltaického systému pro zásobování rodinného domu TUV
Other Titles: Project of FV system used for family house supply hot water
Authors: Třísková, Gabriela
Advisor: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23002
Keywords: sluneční záření;solární energie;fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;ohřev tuv.
Keywords in different language: solar radiation;solar energy;photovoltaic cell;photovoltaic panel;water heating.
Abstract: Diplomová práce předkládá návrh fotovoltaického systému pro zásobování rodinného domu teplou užitkovou vodou. Vysvětluje přeměnu slunečního záření a možnosti jeho energetického využití. Seznamuje s principem, výrobou a použitím fotovoltaických článků. Uvádí rozdělení, vlastnosti, realizaci a konstrukční řešení fotovoltaických systémů. Hlavním přínosem je samotný návrh fotovoltaického systému pro konkrétní rodinný dům. Závěrečná část porovnává dva navržené fotovoltaické systémy z hlediska energetického, ekonomického a ekologického.
Abstract in different language: The thesis presents the project of photovoltaic system, which is used for hot water supplying of a family house. It explains the conversion of sunlight and possibilities of its energy use. This thesis also describes the principle of producing and using photovoltaic cells. It introduces the division, properties, the implementation and the structural design of photovoltaic systems. The main contribution of the thesis is the design of photovoltaic system for specific house. The final section of the thesis compares two designed photovoltaic systems from energy, economic and environmental aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Navrh FVS pro zasobovani rodinneho domu TUV.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
067165_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,95 kBAdobe PDFView/Open
067165_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,16 kBAdobe PDFView/Open
067165_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.