Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBělík Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVochot, Bohumír
dc.contributor.refereeŠkorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-5-31
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:51Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:51Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-16
dc.identifier67172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23009
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se věnuje zhodnocením stavu 20 kWp fotovoltaické elektrárny. První část práce se zabývá základními vlastnostmi provozování fotovoltaických systémů s ohledem na připojení do sítě. Druhá část popisuje jednotlivé části 20 kWp FV elektrárny na ZČU FEL. Třetí část se týká praktické části a tj. kontroly stavu FV panelů a stejnosměrných rozvodů. Posledním bodem diplomové práce je vyhodnocení činnosti střídačů s ohledem na kvalitu dodávané energiecs
dc.format50 s.(49 472 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsluneční zářenícs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectvoltampérová charakteristika fv článkucs
dc.subjectvýkon fv panelucs
dc.titleZhodnocení stavu 20 kWp fotovoltaické elektrárnycs
dc.title.alternativeCondition assessment of 20 kWp photovoltaic power planten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with condition of 20 kWp photovoltaic power plants. The first part deals with the basic characteristics of operation of photovoltaic systems to the network connection. The second part describes the individual parts of a 20 kWp solar power plant on ZČU FEL. The third part relates to the practical and ie. check the status of the PV modules and DC systems. The last point of the thesis is to evaluate the activities of inverters with regard to the quality of supplied energy.en
dc.subject.translatedsolar radiationen
dc.subject.translatedphotovoltaic panelen
dc.subject.translatedcurrent-voltage characteristics of a solar cellen
dc.subject.translatedpv module performanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vochot.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
067172_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,04 kBAdobe PDFView/Open
067172_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,42 kBAdobe PDFView/Open
067172_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce187,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.