Title: Modulární distribuovaný měřicí systém
Other Titles: Modular Distributed Measurement System
Authors: Mrňavý, David
Advisor: Krist Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23015
Keywords: sběrnice;měření;displej;mikrokontrolér;komunikace;teplota;hmotnost;včelstvo;ad převodník;budič;systém;galvanické oddělení;nízkošumový;lineární stabilizátor;spínaný zdroj.
Keywords in different language: bus;metering;display;microcontroller;comunication;temperature;weight;beehive;ad converter;transciever;system;galvanic isolation;low noise;linear regulator;boost converter.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem distribuovaného měřicího systému pro monitorování provozních veličin a parametrů s ohledem na použití pro včelaření. Zařízení je rozděleno do dvou hlavních částí. První z nich je řídicí stanice, která se stará o sběr naměřených dat a následnou vizualizaci uživateli. Druhou částí jsou lokální stanice, které měří provozní veličiny jako je váha úlu a vnitřní i venkovní teplota. Celý systém komunikuje po sběrnici CAN.
Abstract in different language: This thesis is about concept of distributed metering system for monitoring of operation values and parameters. It considers beekeeping. The device is split into two main parts. The first of them is control station which takes care about collecting of metered data and following visualization of them to the user. The second of them are local stations which meters operation values such as mass of beehive or inner and outer temperature. Whole system communicates on CAN bus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mrnavy.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
066954_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,79 kBAdobe PDFView/Open
066954_oponent.pdfPosudek oponenta práce286,89 kBAdobe PDFView/Open
066954_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce187,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.