Title: Řízení elektrického pohonu elektrokoloběžky
Other Titles: Control of electrical drive of electro-scooter
Authors: Dvorský, Jan
Advisor: Pavlíček Vladimír, Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23017
Keywords: bldc;six step komutace;elektrokoloběžka;stm32;arm;cortex m4
Keywords in different language: bldc;six step comutation;electroscooter;stm32;arm;cortex m4
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a realizací řídící jednotky pro koloběžku s BLDC motorem. Postupně rozebírá teoretický popis BLDC motoru a jeho metody řízení. Popsané metody řízení jsou v této práci odsimulované. Dále se práce zabývá hardwarovou částí návrhu řídící jednotky. Nakonec je popsána softwarová implementace řízení.
Abstract in different language: This master thesis deals with design and construction of the control unit for the electroscooter with an BLDC motor. Gradually examines theoretical description of the BLDC motor and its control methods. Methods described in this thesis are simulated. Furthermore, the thesis deals with hardware design of the control unit. Finally, it describes software implementation of BLDC control algorithm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FINAL.pdfPlný text práce11,76 MBAdobe PDFView/Open
066956_oponent.pdfPosudek oponenta práce583,79 kBAdobe PDFView/Open
066956_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce464,42 kBAdobe PDFView/Open
066956_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.