Title: Autonomní létající prostředek
Other Titles: Autonomous flying object
Authors: Hodina, Petr
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Fiřt Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23029
Keywords: autonomní létající prostředek;delta-křídlo;paparazzi uav;řízení;telemetrie;arm;stm32;foc
Keywords in different language: autonomous flying object;delta-wing;paparazzi uav;control;telemetry;arm;stm32;foc
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá projektem autonomního létajícího prostředku. Jejím úkolem je navrhnout a sestavit létající prostředek typu delta-křídlo. Poté jej vybavit elektronikou, která umožní manuální ovládání. Dále rozšířit stávající hardwarovou konfiguraci o senzory a telemetrii, která umožní modelu autonomní let s možností sledování parametrů letu. V práci je tedy nutné nejdříve prozkoumat delta-křídlo po konstrukční stránce, dále navrhnout vhodný hardware pro delta-křídlo a pilota, který umožní manuální i autonomní let. Samotné řešení je popsáno blokovým schématem, jehož bloky jsou podrobně popsány v jednotlivých kapitolách. Práce dále pojednává o softwarové stránce. Pro univerzálnost řešení je využito stávajícího řešení autopilota - Paparazzi UAV.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to design autonomous flying object. The agreed type is delta-wing. There should be two modes. One for manual control and the other for autonomous. Fo the autonomous flight the delta wing is equiped with sensors and telemetry modules. As the first step it is important to evaluate the contruction side of the delta-wing and select the appropriate hardware which will allow manual or autonomous flight. The designed solution is described by block schematics with description of each block following in seperate section of the thesis. Further there is overview of the software solution. Paparazzi UAV has been chosen as an already proven solution for the autopilot.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
067840_oponent.pdfPosudek oponenta práce585,7 kBAdobe PDFView/Open
067840_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,08 kBAdobe PDFView/Open
067840_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce235,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.