Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSíťař, Vladislav
dc.contributor.refereeMach Veleslav, Doc. Dr. Ing.
dc.contributor.refereeMann Heřman, Doc. Ing. DrSc.
dc.contributor.refereeToman Petr, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-4-1
dc.date.accessioned2017-02-21T08:16:59Z
dc.date.available2013-10-9
dc.date.available2017-02-21T08:16:59Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-9-24
dc.identifier36909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23032
dc.description.abstractTato práce se zabývá modelováním vybraných částí a prvků elektrizačních soustav a jejich aplikací v rámci reálných výzkumných činností. Jsou zde popsány základní úvahy pro způsoby modelování jednotlivých vybraných elementů elektrizační soustavy. Pro ně jsou v simulačním softwaru DYNAST vytvořeny jejich modely, jejichž chování je ověřeno matematickými metodami, porovnáním výstupů s obdobně definovanými modely, které jsou implementovány do jiných softwarů využívaných v elektroenergetice, popřípadě zhodnocením s výstupy reálných měření či ilustrativních příkladů. Toto ověření je ve většině případů založeno na porovnání grafických výstupů získaných ze simulací. U všech modelů jsou detailně definovány jejich vnitřní struktury, implementace vstupních parametrů a jejich výpočet. Pro vybrané modely, do kterých nelze implementovat ani standardní ani alternativní výpočetní algoritmy, je navržena originální metodika řešení. Tato navržená metodika je ověřena jejím použitím v konkrétních modelech.cs
dc.format137 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsimulační software dynastcs
dc.subjectmodel indikátorucs
dc.subjectmodel zátěžecs
dc.subjectmodel elektrického obloukucs
dc.subjectmodel svodiče přepětícs
dc.subjectmodel transformátorucs
dc.subjectmodel vedení nncs
dc.subjectmodel vedeni vncs
dc.subjectpasivní parametry vedenícs
dc.subjectmetoda aproximačních funkcí.cs
dc.titleTvorba modelovacích analytických nástrojů v oboru elektroenergetiky s důrazem na oblast spolehlivosti a provozu venkovních vedenícs
dc.title.alternativeCreation of Modelling Analytical Tools in the Field of Electric Power Engineering with an Emphasis on the Reliability and Operation of Overhead Power Linesen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the modelling of selected parts and elements of electric power systems and their application in the context of real research activities. Elementary arguments regarding the modelling of particular elements of electric power systems are described. For them, respective models are developed in simulation software DYNAST. Their behaviour is verified by mathematical methods, by the comparison of outputs with similarly defined models, which are implemented in other power engineering softwares, and/or by the evaluation with the results of real measurements or with illustrative examples. This verification is in the majority of cases based on the comparison of graphical outputs, which are obtained from the simulations. Internal structure, implementation of input parameters and their calculation are defined for all models in detail. For selected models, where it is impossible to implement neither standard nor alternative computational algorithms, original theoretical background and procedures are proposed. This proposed methodology is verified by its use in specific models.en
dc.subject.translatedsimulation software dynasten
dc.subject.translatedindicator modelen
dc.subject.translatedload modelen
dc.subject.translatedelectric arc modelen
dc.subject.translatedsurge arrester modelen
dc.subject.translatedtransformer modelen
dc.subject.translatedlv power line modelen
dc.subject.translatedmv power line modelen
dc.subject.translatedline passive parametersen
dc.subject.translatedapproximation function method.en
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_sitar.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
sitar publ.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
sitar opon.pdfPosudek oponenta práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
sitar zapis.pdfPrůběh obhajoby práce622,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.