Title: Detektor kovu s diskriminací a dvoutónovým rozlišením kovů
Other Titles: Metal detector with discrimination and tone indentification
Authors: Zuklín, Petr
Advisor: Linhart Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23048
Keywords: detektor kovů;hledací sonda;indukčně balanční detektor;diskriminace;tónové rozlišení
Keywords in different language: metal detector;searching probe;induction balance metal detector;discrimination;tone identification
Abstract: Bakalářská práce se zabývá jednotlivými známými metodami detekce kovů a metodami řešení hledacích sond a jejich specifickými vlastnosti pro použití v různých případech. Dále pak výrobou a návrhem desky plošných spojů podle návrhových způsobů a sestrojením funkčního detektoru na vybraném principu v domácích podmínkách.
Abstract in different language: This thesis deals with the various methods known for metal detection methods and solving the metal detector probes and their specific properties for use in different cases. Furthermore, the design and manufacture of printed circuit boards according to the design methods and building functional detector at selected principle in domestic conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Detektor kovu s diskriminaci a dvoutonovym rozlisenim kovu.pdfPlný text práce941,12 kBAdobe PDFView/Open
062562_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,67 kBAdobe PDFView/Open
062562_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,18 kBAdobe PDFView/Open
062562_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.