Title: Stanovení nejistoty měření
Other Titles: Determination of measurement uncertainty
Authors: Nehonský, Adam
Advisor: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Kubík Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23050
Keywords: nejistota;chyba;měření;přijímače rušení;rušivé signály;snímače.
Keywords in different language: uncertainty;error;measurement;measuring receiver;interfering signals;sensors.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postupem pro vyhodnocování standardních nejistot typu A, B a udává postup výpočtu kombinované a rozšířené nejistoty. Dále jsou popsány chyby měření, jejich rozdělení a parametry. Součástí práce je popis a klasifikace měřících přijímačů rušení. Hlavním přínosem práce je popis postupu výpočtu nejistot pro kombinaci vybraného měřícího přijímače rušení s různými typy snímačů rušivých signálů.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with description of evaluation of Type A and Type B uncertainty. Evaluation of combined standard uncertainty and expanded uncertainty is also presented. Observational errors, their classification and parameters are discussed. The thesis also deals with classification of devices for interference measurement. Main focus is on the evaluation of uncertainty using selected receiver with combination of various types of interference sensors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stanoveni_nejistoty_mereni_Nehonsky.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
062576_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,9 kBAdobe PDFView/Open
062576_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,9 kBAdobe PDFView/Open
062576_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.