Title: Optimalizace hodnocení stavu distribučních transformátorů
Other Titles: Optimalization of distribution transformer assets evaluation
Authors: Prokeš, Petr
Advisor: Svoboda Michal, Ing.
Referee: Totzauer Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23053
Keywords: transformátor;elektrický netočivý stroj;vinutí;izolační odpor;ztráty naprázdno;ztráty nakrátko;diagnostika;konzervátor
Keywords in different language: transformer;three-phase;rotating magnetic field;electromagmetic coil;insulating resistence;electricity loss over long distances;electricity loss over short distances;diagnosis;energy conservation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na porovnání stavu distribučních transformátorů v návaznosti na diagnostické zkoušky provedené v rámci jejich údržby a profylaxe, porovnání ztrát s novými požadavky.
Abstract in different language: The bachelor parer focuses on contrasting the state of distributive transformers from consecutive diagnostic tests conducted during their maintenance and prophylaxis, comparing electricity loss to the new recognition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petr Prokes 2016.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
062603_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,36 kBAdobe PDFView/Open
062603_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,33 kBAdobe PDFView/Open
062603_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce242,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.