Title: Řízení výkonových toků v elektroenergetické soustavě
Other Titles: Power flow control in electric power system
Authors: Vrábík, Miroslav
Advisor: Janda Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23054
Keywords: řízení výkonových toků;činný a jalový výkon;transformátor s regulací fáze (pst);univerzální regulátor výkonů (upfc);facts
Keywords in different language: power flow control;active and reactive power;phase-shifting transformer (pst);unified power flow controller (upfc);facts
Abstract: Bakalářská práce je rešerší způsobů řízení toků činného a jalového výkonu v přenosových soustavách. Práce nastiňuje, jak je možné ovlivňovat činný a jalový výkon v energetické soustavě. Dále podává přehled o základních typech zařízení FACTS. Pozornost je věnována především principům fungování jednotlivých zařízení FACTS, především transformátorům s regulací fáze a univerzálním regulátorům výkonů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is mainly literature search on ways of managing flows of active and reactive power in transmission systems. This thesis outlines how it is possible to influence the active and reactive power in the power system. Furthermore, it presents an overview of the basic types of FACTS devices. Attention is paid to the principles of individual FACTS devices, especially Phase-shifting Transformer (PST) and Unified Power Flow Controller (UPFC).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Miroslav_Vrabik.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
062612_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,51 kBAdobe PDFView/Open
062612_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,76 kBAdobe PDFView/Open
062612_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce283,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.