Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHabudová, Šárka
dc.contributor.refereeMužík Václav, Ing.
dc.date.accepted2016-6-17
dc.date.accessioned2017-02-21T08:17:25Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:17:25Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-8
dc.identifier62708
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23056
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na ucelený přehled českých a základních evropských legislativních opatření týkajících se zejména ochrany ovzduší a emisních limitů. Jsou zde popsány nejčastěji používané metody, které snižují množství vypouštěným, znečišťujících látek do ovzduší a s tímto spojené limity těchto látek v ovzduší. Porovnávají se emisní parametry vybraných teplárenských zdrojů v České republice. Dále je uvedeno vhodné technické řešení na konkrétním zdroji s ohledem právě na splňování předepsaných emisním limitů.cs
dc.format46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62708-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectemisecs
dc.subjectemisní limitycs
dc.subjectekologizacecs
dc.subjectlátky znečišťující ovzdušícs
dc.subjectspalovací stacionární zdrojcs
dc.titleEkologizace teplárenských zdrojůcs
dc.title.alternativeEcologization of the heat and power plantsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on a comprehensive overview of Czech and European legislative concerning the air quality protection and emission limits. Here are described most frequently used methods that reduce the amount of exhausted, polluting substances into the air and then are stated the limits of these substances in the air. Next is compared the emission parameters of the selected heat generating sources in the Czech Republic. At the conclusion is listed the appropriate technical solution of the heat generating source on compliance with the prescribed emission limits.en
dc.subject.translatedemisionen
dc.subject.translatedemision limitsen
dc.subject.translatedecologizationen
dc.subject.translatedair pollutantsen
dc.subject.translatedstationary combustion sourcesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sarka_Habudova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
062708_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,16 kBAdobe PDFView/Open
062708_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,48 kBAdobe PDFView/Open
062708_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.