Title: Kompenzace účiníku v obvodech s polovodičovými měniči
Other Titles: Power factor correction in the circuits with semiconductor converters
Authors: Pašek, Jan
Advisor: Kůs Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Drábek Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23057
Keywords: jalový výkon;kompenzátor;kompenzace;filtr;kondenzátor;chráněná kompenzace a tlumivka.
Keywords in different language: reactive power;compensator;compensation;filter;capacitor;protected compensation and choke.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku kompenzace účiníku v obvodech s polovodičovými měniči. Tato bakalářská práce rozebírá problematiku odběru proudu nelineárních zařízení jako například usměrňovače nebo střídače. Dále pojednává o problematice účiníku v obvodech s nelineárními spotřebiči a způsoby jeho kompenzace. V závěrečné části je ukázán praktický návrh chráněnné kompenzace pro určitý kmitočet s výpočtem kompenzačního a filtračního účinku dané kompenzace.
Abstract in different language: This beachelor thesis is focused on the issue of compensation power factor with semiconductor changers. I write in this beachelor thesis about the issue called: Current consumptioning nonlinear equipment. Like for example rectifers or inverters. I write about consuptioning reactive power in circuits with nonlinear equipment and compensation method. In the last part I show the practical proposal of protected compensation and I calculate compenzation and filtering effect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
062717_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,41 kBAdobe PDFView/Open
062717_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,6 kBAdobe PDFView/Open
062717_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.