Title: Řídicí algoritmy synchronního motoru s permanentními magnety
Other Titles: Control algorithms for synchronous permanent magnet motor
Authors: Mergl, Jan
Advisor: Janouš Štěpán, Ing.
Referee: Komrska Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23060
Keywords: řídící algoritmy;synchronní motor;permanentní magnety;simulace;pwm;dtc
Keywords in different language: direction algorithms;synchronic motor;permanent magnets;simulation;pwm;dtc
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na řídící algotitmy synchronního motoru s permanentními magnety. Následně je provedena simulace varianty řízení s porovnáním výsledků.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on direction algorithms of synchronous motor with permanent magnets, Aafter that was made simulation of one variant direction, with comparing results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Mergl Jan 2016.pdfPlný text práce4,59 MBAdobe PDFView/Open
062741_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,54 kBAdobe PDFView/Open
062741_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,02 kBAdobe PDFView/Open
062741_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.