Title: Řídicí systémy pro průmyslové aplikace na bázi PLC
Other Titles: Control system for industrial applications based on PLC
Authors: Půta, Martin
Advisor: Sirový Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Sadský Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23061
Keywords: plc;solární panely;scada systém;fotovoltaická elektrárna;vizualizace;hmi;software;hardware;komunikace;měření
Keywords in different language: plc;solar panels;scada system;photovoltaic power plant;visualization;hmi;software;hardware;communication;measurement
Abstract: Předkládaná práce se zabývá popisem, funkcí a využití současných PLC systémů. Je zde popsána struktura PLC, jeho vlastnosti, funkce a jeho typické aplikace. Je vypracována stručná rešerše současných systémů z pohledu technických vlastností a programovacích technik. Hlavní část práce spočívá ve vytvoření řídicího systému na bázi PLC pro výukový laboratorní model fotovoltaické elektrárny, kde je zpracován kompletní funkční popis a popsána funkce jednotlivých funkčních prvků.
Abstract in different language: Goal of this bachelor thesis is to review function and application of currently available and used PLC systems. Both structure and properties of the PLC are outlined and some of the typical areas of application are discussed. Currently used PLC systems are briefly reviewed and both technical properties of these systems and programming methods used to control them are evaluated. Main section of this work is dedicated to control system for an educational model of a photovoltaic power station built upon PLC base. Description of the development process and the usage of the control application is explained and a complete technical documentation with detailed description of each of the parts and its purpose.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Puta.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
062742_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,46 kBAdobe PDFView/Open
062742_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,88 kBAdobe PDFView/Open
062742_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce257,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.