Title: Analýza a simulace přepěťových ochran v elektrizační soustavě
Other Titles: Analysis and simulation of overvoltage protections in electric power system
Authors: Panuška, Marek
Advisor: Vajnar Vladimír, Ing.
Referee: Mužík Václav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23063
Keywords: jiskřiště;přepětí;bleskojistka;omezovač přepětí;varistor;zemní lano;blesk;napěťový impuls;proudový impuls
Keywords in different language: spark;overvoltage;lifting arrester;surge arrester;varistor;grand rope;flash;voltage pulse;current pulse
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je popsání vzniku atmosférických a spínacích přepětí v energetických sítích, od nízkého napětí až po zvlášť vysoké napětí, a jeho působení. Snahou bude vytvořit přehledný popis jednotlivých druhů ochran pro dané napěťové hladiny, které omezí dané přepětí. Práce se dále zabývá stručným popisem principů jejich činnosti a použitelností v sítích nízkého napětí až zvlášť vysokého napětí. V poslední části práce bude řešena názorná simulace přepěťové ochrany na 1f vedení a její optimalizace v programu Matlab-Simulink.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is an atmosferic and switching overvoltage description in an electric power system from low voltage to particularly high voltage and its influence on this system. I put my efforts into a creation of the synoptic description of the individual kinds of protection against specific levels of voltage, which limit the mentioned overvoltage. The thesis deals with a brief description of principals and their functions and use in a range of all voltage systems. In the last part I will resolve an overvoltage arrester simulation for one phase system and I will optimize the simulation in Matlab-Simulink.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Panuska BP.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
066914_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,58 kBAdobe PDFView/Open
066914_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,29 kBAdobe PDFView/Open
066914_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce179,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.