Title: Demonstrátory pro optickou inspekci pouzder elektronických součástek
Other Titles: Demonstrators for optical inspection of electronic component's packages
Authors: Langmaier, Jakub
Advisor: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Referee: Bystřický Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23065
Keywords: pouzdro elektronické součástky;úroveň montáže;tht montáž;smt montáž;demonstrační panel;optická inspekce;mikroskop;integrovaný obvod
Keywords in different language: case electronic components;the level of assembly;tht assembly;smt assembly;demonstration panel;optical inspection;microscope;integrated circuit.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na pouzdření elektrotechnických součástek. Cílem této práce je zrealizovat demonstrační panely pro optickou inspekci pouzder elektronických součástek. Práce v první části obsahuje obecné informace o pouzdření součástek a přehled hlavních používaných typů pouzder. Druhá část práce se věnuje návrhu a realizaci demonstračních panelů a následné optické inspekci.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the encasement of electrical components. The objective of this bachelor thesis is to produce a demonstration panels for optical inspection of electrical components. In the first part of the bachelor thesis are general information about the encasement of the components and a review of the main types of used case. The second part is dedicated to the design and manufacture of demonstration panels and subsequent optical inspection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jakub Langmaier.pdfPlný text práce4,52 MBAdobe PDFView/Open
066916_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,73 kBAdobe PDFView/Open
066916_oponent.pdfPosudek oponenta práce368 kBAdobe PDFView/Open
066916_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce178,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.