Title: Ověření proudové zatížitelnosti kabelu
Other Titles: Verification of Current-Carrying Capacity of the Cable
Authors: Lapka, Martin
Advisor: Čermák Michal, Ing.
Referee: Ulrych Jiří, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23068
Keywords: čsn 33 2000;čsn iec 287;kabel;dovolený proud;výpočet dovoleného proudu;měření teploty
Keywords in different language: čsn 33 2000;čsn iec 287;cable;permissible current;calculating the allowable current;temperature measurement
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena především na určení maximálního dovoleného proudu u kabelu běžně používaného v silových rozvodech nízkého napětí. Dovolený proud je určen z platných norem a následně byl dovolený proud experimentálně ověřen.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on determining the maximal permitted current in the cable commonly used in low voltage power distribution. Allowable current is determined by the applicable standards, and subsequently the allowed current was experimentally verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Lapka.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
066924_oponent.pdfPosudek oponenta práce258,62 kBAdobe PDFView/Open
066924_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,43 kBAdobe PDFView/Open
066924_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce179,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.