Title: Realizace mikrofonního pole pro měření parametrů ozvučovacích systémů v automobilech
Other Titles: Implementation of microphone array for acoustic parameters measuring of sound system in cars
Authors: Běhal, Luboš
Advisor: Zuzjak Ladislav, Ing.
Referee: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23070
Keywords: mikrofon;mikrofonní pole
Keywords in different language: microphone;microphone array
Abstract: Tato bakalářská se zabývá návrhem mikrofonního pole pro měření ozvučovacích systémů automobilu. Práce je členěna do tří hlavních častí. První část je čistě teoretická a popisuje se mikrofony, jejich typy a parametry. Druhá část slouží jako teoretický základ k praktické části a ukazuje důležité aspekty, které je třeba při návrhu zvážit a pomáhá pochopit souvislosti. Poslední část práce se zabývá konkrétním řešením návrhu mikrofonního pole, jeho konstrukcí a výrobou.
Abstract in different language: Theme of this bachleor thesis is implementation of microphone array for acoustic parameters measuring of sound systém in cars. This work is divided into three main parts. The first part is clearly theoretical, describes microphones, its types and parameters. The second part serves as a theoretical basis for practical part and shows important aspects that should be considered in final design of array. Second part also serves to understanding context of these aspects. The last part shows final solution of microphone array, its design and production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Behal_final.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
066927_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,64 kBAdobe PDFView/Open
066927_oponent.pdfPosudek oponenta práce383,79 kBAdobe PDFView/Open
066927_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce291,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.