Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽahour Jiří, Ing.
dc.contributor.authorČížek, Lukáš
dc.contributor.refereeWeissar Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T08:17:35Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:17:35Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-1
dc.identifier66933
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23075
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci zařízení pro automatizovaný sběr dat měřených jednoúčelovým strojem. Navržené zařízení přijímá data přes rozhraní RS-485 a následně je reprezentuje skrze rozhraní ethernet za pomoci jednodeskového počítače Raspberry Pi. Úvod práce rozvádí, k jakým účelům se v průmyslu automatizovaný sběr dat využívá, druhá část práce pojednává o návrhu hardware zařízení a jeho konstrukci. Třetí část se věnuje softwarovému vybavení zařízení a v závěru práce jsou shrnuty poznatky a výsledky po krátkodobém testování zařízení.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsběr datcs
dc.subjectjednodeskový počítačcs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectkomunikační rozhranícs
dc.titleZařízení pro sběr a reprezentaci dat měřených jednoúčelovým strojemcs
dc.title.alternativeDevice for collection and representation of data measured by single-purpose machineen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is based on designing and realization of device for automated data collecting, which are measured by single purpose machine. Designed devices can receive data through RS-485 interface and transmit them with the help of single board computer Raspberry Pi through ethernet interface. The introduction part deals with purposes, where data collecting is used. Next part is about designing and constructing of hardware of the device. The third part deals with software of device and in the conclusion is a summary of results, obtained in a short time while the device has been tested.en
dc.subject.translateddata collectingen
dc.subject.translatedsingle board computeren
dc.subject.translatedmicrocontrolleren
dc.subject.translatedcommunication interfaceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_cizek.pdfPlný text práce5,36 MBAdobe PDFView/Open
066933_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,48 kBAdobe PDFView/Open
066933_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,53 kBAdobe PDFView/Open
066933_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.