Title: Organizace diagnostických zkoušek a měření na distribučních transformátorech
Other Titles: Organization of diagnostic tests and measurements on distribution transformers
Authors: Nedvěd, Václav
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23077
Keywords: diagnostika;plynová chromatografie;měření;transformátor;vinutí;zkoušky
Keywords in different language: diagnosis;gas chromatography;measurement;transformer;winding;tests.
Abstract: Bakalářská práce je komplexní souhrn prováděných měření na transformátorech. Měření dělím na online a off-line. V praktické části používám plynovou chromatografii a měření elektrické pevnosti.
Abstract in different language: Bachelor thesis is a complex set of measurements in transformers. I divided measurement into online and off-line. I used gas chromatography and measurement of dielectric strength in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizace diagnostickych zkousek a mereni na distribucnich transformatorech.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
066941_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,77 kBAdobe PDFView/Open
066941_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,57 kBAdobe PDFView/Open
066941_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce248,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23077

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.