Title: Parametrizace statických elektroměrů
Other Titles: Parameterization of static electricity meters
Authors: Beran, Petr
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Vajnar Vladimír, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23078
Keywords: statický elektroměr;parametrizace;registr;zátěžový profil;převodový poměr;naměřená energie
Keywords in different language: static electricity meter;parametrization;register;load profile;transformation ratio;measured energy
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na parametrizaci statických elektroměrů užívaných pro měření elektrických veličin v distribučních soustavách. Obsahuje popis statických elektroměrů, jejich základní funkcionality a parametry. Dále jsou zde uvedeny volitelné parametry nastavení, jejich význam a příklad nastavení s ohledem na legislativní požadavky a připojovací podmínky k distribuční soustavě.
Abstract in different language: The thesis focuses on parametrization of Static Electricity Meters that are used for measuring of electrical quantities in distributional networks. It includes description of four quadrants Static Electricity Meters, their main functionalities and parameters. It also describes the setting parameters and their meaning. The thesis specifies an example of setting with respect to legislative requirements and conditions of connection to distributional network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_parametrizace statickych elektromeru_final.pdfPlný text práce943,25 kBAdobe PDFView/Open
066942_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,54 kBAdobe PDFView/Open
066942_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,19 kBAdobe PDFView/Open
066942_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.