Title: Studie proveditelnosti rekonstrukce místní rozvodné sítě pro zásobování úpravny vody
Other Titles: Feasibility Study of Reconstruction of Local Distribution Grid for Supply Water Treatment
Authors: Renner, Martin
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Holý Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23081
Keywords: rozvodna;transformátor;vlastní spotřeba;rozvaděč;zkrat;zkratový proud;zkratová impedance
Keywords in different language: substation;transformer;own consumption;switchboard;short-circuit;short-circuit current;short-circuit impedance
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti rekonstrukce místní rozvodné sítě pro zásobování úpravny vody v Mondi Štětí a.s., jejím stručným popisem a důvody rekonstrukce. Dále má tato práce za úkol posoudit možné varianty rekonstrukce včetně snížení vlastní spotřeby. Závěrečná část je zaměřena na ekonomické zhodnocení zvolených variant.
Abstract in different language: This thesis presents the feasibility study of the reconstruction of the local distribution network for supplying water treatment plant at Mondi Štětí a.s., its short description and reasons for the reconstruction. Furthermore, this work has to consider the possible options for reconstruction including the reduction of the own consumption. The final section focuses on the economic evaluation of selected variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin Renner.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
066947_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,39 kBAdobe PDFView/Open
066947_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,3 kBAdobe PDFView/Open
066947_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce278,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.