Title: Trakční měnič PULS-DELTA-A a jeho rekonstrukce
Other Titles: Traction converter PULS-DELTA-A and its reconstuctions
Authors: Eštok, Petr
Advisor: Janda Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23084
Keywords: škoda 69e;škoda 69e e5;škoda 70e;škoda 71em;362;363;puls delta;napěťový snižovací měnič
Keywords in different language: škoda 69e;škoda 69e e5;škoda 70e;škoda 71em;362;363;puls delta
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá trakčním měničem lokomotivy s t.o. Škoda 69E a dvou jeho rekonstrukcí. V první části je měnič zasazen do kontextu lokomotivy a popsány dvě další jeho varianty. První varianta popisuje použití RCT tyristoru u lokomotivy s t.o. 69Em, druhá varianta popisuje nejmodernější verzi lokomotivy Škoda 71E - Škoda 71Em. Ve druhé části bakalářské práce je popsána simulace měniče, ze které byly odvozeny spektra proudu odebíraného měničem z kondenzátoru hlavního filtru. Bylo také provedeno srovnání chování idealizovaného s reálným měničem. Na závěr bylo odvozeno přesazení spínání jednotlivých větví měničů a jeho důsledky.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with traction inverter of locomotive with factory signification Škoda 69E and it's two rekonstructions. In the first part of this thesis the author implanted the inverter in the context the inverter is implanted in the context of the locomotive and two other variants are described. The first variant describes application of RCT thyristors of the locomotive with factory signification 69Em, the second variant describes the newest version of locomotive Škoda 71E - Škoda 71Em. In the second part of this thesis the author describes simulation of the inverter. In this simulation spectrums of power sampled by the inverter from capacitor of main filter were derived. Also, a comparison of behavior of ideal inverter and existed inverter was constructed. Lastly, the author derived displacement of switching of individual branches of inverters and it's consequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_estok_final.pdfPlný text práce10,86 MBAdobe PDFView/Open
066950_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,99 kBAdobe PDFView/Open
066950_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,97 kBAdobe PDFView/Open
066950_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.